Emisioni “RREZE” – Vedijësimi i shoqërisë mbi vlerën e shamisë – Edlira Durmishaj – 04.02.2023

Edlira Durmishaj