Feja në raport me potencialin njerëzor – Halil Avdulli