Gjermania nis të hënën regjistrimin e popullatës

Regjistrimi i popullsisë shërben si bazë vendimesh dhe planifikimi për autoritetet. Ai duhej të zhvillohej vitin e kaluar, por u shty për shkak të pandemisë.

Çdo dhjetë vjet, në Gjermani kryhet regjistrimi i popullsisë. Në bazë të rezultateve të regjistrimit, federata, landet federale dhe bashkitë janë në gjendje të marrin vendime në fusha të rëndësishme.

Pak para fillimit të regjistrimit, Zyra Federale e Statistikave theksoi se qytetarët e pyetur duhet të përgjigjen. Atyre u kërkohet të japin informacion të vërtetë, të plotë dhe brenda afatit të vendosur nga agjencitë e regjistrimit, tha Zyra në Wiesbaden. Përndryshe, janë të mundura vendosje dënimesh ose gjoba.

Ata që nuk përgjigjen thirren dhe u kërkohet sërish të japin informacionin e kërkuar. Më pas, janë të mundshme faza të tjera, gjatë të cilave personat e pyetur kanë mundësinë të përgjigjen. Nëse të anketuarit nuk respektojnë detyrimin e tyre për të informuar edhe pas disa kujtimeve, janë të mundshme gjoba. Shuma përcaktohet nga landet.

Detyrimi për të dhënë informacion ka shkaqe. “Pjesëmarrja është e nevojshme për të arritur nivelin e lartë të cilësisë dhe saktësisë që kërkohet për rezultatet e regjistrimit,” thotë Katja Wilken, menaxhere e përgjithshme e projektit për regjistrimin e vitit 2022 në Zyrën Federale të Statistikave. Në të vërtetë, regjistrimi i vitit 2022 tregon se sa njerëz jetojnë në Gjermani, si jetojnë dhe punojnë. “Në bazë të rezultateve të censusit, politika mund të marrë vendime të rëndësishme”, shpjegon Katja Wilken. Kjo përfshin përgjigjen e pyetjeve të tilla si: Ku kemi nevojë për më shumë strehim për familjet? Apo ku dhe pse ka banesat bosh?

Nga e hëna e ardhshme do të bëhet një regjistrim i popullsisë në Gjermani, për herë të parë në njëmbëdhjetë vitet e fundit. Më shumë se 30 milionë njerëz do të intervistohen në të gjithë Gjermaninë. Shumica e pyetjeve mund të marrin përgjigje në internet. Por ka edhe pyetësorë në letër. Të dhënat do të përpunohen në mënyrë anonime. Sondazhet pritet të përfundojnë në mes të gushtit.

Dy lloj pyetjesh

Ka dy lloj pyetjesh: njëra për njerëzit dhe tjetra për ndërtesat dhe apartamentet. Në këtë kuadër, rreth 10.3 milionë njerëz të zgjedhur rastësisht duhet të japin informacion për emrin, gjininë, statusin martesor dhe kombësinë, ndër të tjera. Sipas autoriteteve, rreth tre të katërtave të njerëzve do t’u bëhen edhe pyetje të tjera, për shembull për diplomën ose profesionin e tyre. Do të regjistrohen në statistikë gjithashtu rreth 300.000 njerëz që jetojnë në konvikte dhe në strehime kolektive.
Për më tepër, rreth 23 milionë pronarë ose administratorë të apartamenteve duhet të japin informacion mbi apartamentet dhe godinat e tyre të banimit. Për herë të parë do të kërkohet edhe qiraja neto, kohëzgjatja dhe arsyeja pse një banesë rri bosh si dhe burimi i energjisë së përdorur për ngrohje.

Pas një interviste të shkurtër personale, të anketuarit mund të plotësojnë pyetësorin e regjistrimit të qetë në telefonin inteligjent, tablet ose në kompjuterin e tyre, kudo që të jenë. Për regjistrimin e godinave dhe banesave, të anketuarit mund të përgjigjen tërësisht online. Vetëm pyetjet përkatëse shfaqen në gjermanisht dhe deri në 15 gjuhë të tjera, plotësimi zgjat nga pesë deri në dhjetë minuta në varësi të situatës personale. “Deklarimi online është më i shpejtë dhe gjithashtu më pak i prirur për gabime sesa versioni në letër”, shpjegon Katja Wilken.

Regjistrimi bëhet çdo dhjetë vjet. Ai duhet të qe bërë në vitin 2021, por data u shty për shkak të pandemisë Korona. Qëllimi është të krijohet një bazë e besueshme planifikimi për vendimet politike dhe ekonomike në nivel federal, shtetëror dhe komunal. /dw