Hasan Baftijari – ARAFATI paraqet tubimin multietnik e multikulturorë të shkrirë në një identitet