Hutbeja e Xhumasë 07.06.2024 Vlera e 10 ditëve të Dhul-hixhes