Hutbeja e Xhumasë 24/05/2024 ‘Kush lë diç për hir të Allahut, Ai do ja zëvendësojë me diç më të mirë