Interesante: Çertifikatë vaksinimi kundër pandemisë në kohën e Perandorisë Osmane

Çertifikatë vaksinimi kundër pandemisë në kohën e Perandorisë Osmane gjatë periudhës së Sulltan Abdulhamidit të dytë në vitin 1326 hixhri:

Vula: Abdülhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer dâima
Numri rendor: /
Numri serik: /
Çertifikatë vaksinimi
Emri: Ismail efendi
Vitet: 10
Emri i babait: Mehmed Aga
Profesioni i prindit: Karrocier
Feja: Islam
Qyteti: Stamboll
Apartamenti:17
Qarku: Üsküdar
Emri i rrethinës: Tûnusbağı
Mahalla:/
Rruga: Edhem Pasha
Numri i shtëpis: 44
Në Balada me dëshirë dhe pa imponim është bërë vaksinimi për herë të dytë për personin në fjalë për mbrojtje nga pandemia dhe i dorëzohet kjo çertifikatë më 13 Tetor 1326 h.
Pëgjegjësi i vaksinimit: Mustafa bin Husejn

Huazuar nga Hoxhe Omer Arsllani