Ja se kur është koha e duhur që fëmijët të mbajnë proteza

Prindërit shpesh janë të interesuar nëse fëmija i tyre duhet të mbajë proteza dhe kur është koha ideale për të korrigjuar parregullsitë në dhëmbë. Rregullimi i saktë i dhëmbëve dhe marrëdhënia e nofullave është e rëndësishme dhe jo vetëm estetike, mundëson mirëmbajtjen më të lehtë të higjienës dhe në këtë mënyrë ruajtjen e shëndetit të dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve. Parregullsitë ortodontike, nëse janë të pranishme, mund të çojnë në një sërë problemesh të tjera.

Dhëmbët dhe nofullat e pozicionuara në mënyrë jo të duhur janë sëmundje orale. Më të ndjeshëm janë fëmijët që kanë një predispozitë trashëgimore, por edhe zakonet e këqija mund të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e këtyre parregullsive. Një nga zakonet e këqija më të zakonshme është thithja e gishtit të madh dhe të gishtit, pastaj frymëmarrja me gojë, thithja e sendeve, shtypja e gjuhës në dhëmbë, përdorimi afatgjatë i biberonit.

Prindërit ose kujdestarët duhet të punojnë për t’i larguar fëmijët nga zakonet e këqija nëse ekzistojnë, në mënyrë që dhëmbët të zhvillohen normalisht. Gjithashtu, përtypja e ushqimit është e rëndësishme për zhvillimin e duhur të dhëmbëve dhe nofullave. Ortodoncia është një degë e stomatologjisë që merret me korrigjimin e parregullsive të nofullave dhe dhëmbëve. Terapia ortodontike kryhet duke përdorur aparate ortodontike. Këto janë mjete ndihmëse të planifikuara posaçërisht dhe në mënyrë specifike me të cilat korrigjohen parregullsitë e nofullave dhe dhëmbëve.

Çfarë protezash ka, kur vendosen dhe për sa kohë

Drejtimi i dhëmbëve mund të bëhet me mbajtëse të lëvizshme. Koha e duhur për të filluar terapinë ortodontike është kur stomatologu vlerëson, në varësi të llojit të parregullsisë. Ndërsa protezat e lëvizshme janë kryesisht të rezervuara për fëmijët më të vegjël, me dhëmbë të përzier, dhe vendosen kryesisht rreth moshës 7-9 vjeç. Protezat fikse zakonisht vendosen në një moshë më të vonë, kur mbaron ndryshimi i dhëmbëve, pas daljes së javëve, kryesisht pas moshës 12-13.

Praktikisht nuk ka kufi moshe për terapinë me proteza fikse, nëse ka indikacione për të. Dhëmbët gjithashtu mund të ndryshojnë më vonë. Aparatet fikse zakonisht përdoren për një vit e gjysmë deri në dy vjet, kohëzgjatja e terapisë vlerësohet nga mjeku ortodont. Gjatë kohëzgjatjes së trajtimit, prindërit e sjellin fëmijën për kontroll dhe rregullim të aparatit, zakonisht një herë në muaj.

Është e rëndësishme që prindërit dhe fëmija të jenë të trajnuar mirë për ruajtjen e higjienës orale, gjatë terapisë, në mënyrë që higjiena e gojës dhe e dhëmbëve të funksionojë, në mënyrë që ushqimi dhe depozitat të mos ngecin në kllapat e aparatit fiks.

Më së miri do të ishte që parregullsitë ortodontike të vëreheshin në kohë, gjatë një ekzaminimi të rregullt dentar, sepse ndërkohë që rritja dhe zhvillimi i nofullave vazhdon, veprimi parandalues ​​dhe terapeutik mund të jetë shumë më efektiv. Megjithatë, edhe më vonë në jetë, ai mund të jetë efektiv dhe pozicioni i dhëmbëve dhe zhvillimi i nofullave mund të drejtohen në mënyrë korrekte. Sot ka gjithnjë e më shumë pacientë të rritur që kanë zgjidhur me sukses parregullsitë e tyre ortodontike.

Në të kaluarën fëmijëve u vinte turp të mbanin proteza dhe e kishin shumë të vështirë t’i pranonin, sot tendencat janë pak më ndryshe dhe mund të thuhet se protezat fikse po bëhen shumë të njohura tek adoleshentët. Një përzgjedhje e gjerë materialesh dhe ngjyrash kontribuon shumë në pranimin më të lehtë të protezave nga fëmijët.