Je sprovuar?!

1. Dije se çdo gjë ndodh me Caktimin e Allahut;
2. Dije se të tjerët janë goditur me sprova më të mëdha;
3. Kujto vdekjen e Profetit Muhammed [sal Allahu alejhi ve selam], sprova më e rëndë që e goditi Ummetin;
4. Ndoshta përmes saj, Allahu po të kursen nga një sprovë edhe më e madhe;
5. Përmes kësaj sprove, Allahu ta ka hapur një botë të tërë ibadetesh, si: durimin, namazin, pendimin, etj.
6. Përmes kësaj sprove, Allahu do të t’i shlyejë mëkatet;
7. Me këtë sprovë, Allahu të ka bërë udhëtar që ec rrugës së Profetëve. Konfirmim se Allahu të do. Kë e do Allahu, atë edhe e sprovon.

Përkthim