Jeta duhet të ndërtohet në dy drejtime! Halil Avdulli