Jo veç një jetë! – Halil Avdulli

Hoxhe Halil Avdulli

O njerëz!
Juve ju ka ardhur një këshillë prej Zotit tuaj, shërim për atë që keni në kraharorë.