Lexim i mrekullueshëm me përkthim nga Surja El-Isra’ (08-27) – Noseddin Salim Nuri