Muhamed Siddik El Menshawi (r.a)

Muhamed Siddik El Menshawi (r.a)

Njeriu që bashkoi :
-saktësinë e leximit të Kur’anit
-zërit të bukur, kumbues, melodik…
-metodave të leximit të Kur’anit
-leximit “me kuptim”…
-leximit me emocion të veçant..
-lexim që prek edhe atë që nuk kupton gjuhën e Kur’anit..
Është pikërisht ky Shejkh Muhamed Siddik El Menshawi… Allahu e mëshiroftë e me të na takoftë.

Nga: Hoxhë Jasir Krasniqi