Logos-A nxori në dritën e botimit veprën “Vakt’i…” të autorit Taxhudin Shabani

Libri: Vakt’i
Poezi | 1992-2022
Autor: Taxhudin Shabani
Formati: B5
Faqe: 744
ShB Logos-A nxori në dritën e botimit veprën “Vakt’i…” të autorit Taxhudin Shabani. Në kuadër të këtij libri autori i paraqet poezitë me karakter të ndryshëm gjatë qarkut kohor duke filluar që nga viti 1992 deri në 2022.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…