Logos-A para jush sjell veprën e radhës “DYZET NET – X”

Libri: DYZET NET – X
Autor: Metin Izeti
Formati: A5
Faqe: 440
Logos-A para jush sjell veprën e radhës “DYZET NET – X” të teologut të mirënjohur Metin Izeti.
Leximi i “Dyzet Net” e pasuron lexuesin në fushën e teologjisë dhe studimeve islame. Ky libër iu dedikohet teologëve, studiuesve të religjionit dhe masës së gjerë.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…