Logos A sjell librin: Zhvillimi i mendimit pedagogjik bashkëkohor islam

Libri: ZHVILLIMI I MENDIMIT PEDAGOGJIK BASHKËKOHOR ISLAM
Autor: Fet’hi Hasan Melkavi
Formati: B5
Faqe: 760
Përktheu nga arabishtja: Naser Ramadani
Logos-A nxorri nga botimi librin “ZHVILLIMI I MENDIMIT PEDAGOGJIK BASHKËKOHOR ISLAM” nga autori jordanes Hasan Melkavi. Ky libër ka për qëllim ndërtimin e një platforme të mendimit edukativ bashkëkohor islam.
Libri iu dedikohet studiuesve islamë, pedagogëve dhe gjithë atyre që duan të njihen me pedagogjinë islame.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…