Mashtrimi i evolucionit (Video)

Evolucioni është një teori e pavlefshme. Ai nuk bazohet në shkencë, apo më zbulime konkrete, por në mite dhe në të dhëna fals e të përgatura.

Ky dokumetar shpalos vetëm disa nga falsifikimet e të dhënave që janë bërë për t’ua bërë njerëzve një shpërlarje tipike të turit, e cila nuk do t’u jepte mundësinë të mendonin se kush është Zoti i tyre.

Me sa duket e vërteta ka ardhur nga brenda qarqeve të evolucionistëve, të cilët kanë nxjerrë në shesh të pavërtetat.

Nga përshtatja e mostrave, e deri te një propagandë e pashoq, këto janë armët e përdora nga “evolucionistët” të cilët e mbronin teorinë e tyre. Videoja e sjellur në shqip shpjegon gjithcka. /Mesazhi/

=”