Meditime (3) – Feja mbi të gjitha!

Feja, pastaj të tjerat! Sepse pa fe, njeriu shet edhe nderin, edhe ujin e fytyrës së vet, jo ma atdhenë!

Feja na mëson: “Duajeni tokën, sepse ajo është Nëna juaj…”!

Përndryshe, nuk do të lexonim për lotët e Pejgamberit (a.s), ditën që, i detyruar, u largua nga vendlindja e tij për të vazhduar projektin e tij universal, me të cilin do të rikthehej sërish në Mekë, çlirimtar e ndërtues i tokës e shoqërisë së tij!

Imam Muhamed Bardhyl Sytari