Meditime (4) – “Kjo është rruga ime!”

Ajeti kuranor: “Thuaj: ‘Kjo është rruga ime’…”, i dëshmuar në suren Jusuf: 108, është një thirrje e shenjtë, që duhet ta përvetësojë çdo musliman në jetë, ta përsosë, ta përhapë, të jetojë me të dhe ta mbrojë me dinjitet e pa asnjë ndrojtje e përkulje para asgjëje e askujt në botë!

Muhamed Sytari