“Në 40 dite, vendoset fati i 100 viteve për Kosovën”