Nën Hijen e Hadithit Kudsij – Shkallët e Takvallëkut

Nën Hijen e Hadithit Kudsij
3 – Shkallët e Takvallëkut
Hoxhë Husamedin Abazi
Xhamia “Hasan Beg” – 4 llullat, Prishtinë
27.05.2017