Nje muslimane ne aeroplan (Video)

A muslim on the airplane është një video e realizuar nga TedTalks, ku Amal Kassir flet dhe diskuton mbi Islamofobinë dhe eksperiencën e saj mbi të.