Njerëzit e drejtë dhe njerëzit zullumqarë! – Hoxhe Ekrem Ahmeti