Paradoksët në Kosovë

Gjysma e rrugëve të kryeqytetit dhe qyteteve tjera të Kosovës dhe mbi 90% e fshatrave nuk kanë ende ndriçim publik!

Nxënësve u rrezikohet jeta e tyre për çdo ditë dhe traumatizohen nga errësira e rrugëve!!
Këmbësorët shpeshherë thyejnë gjymtyrë të trupit pikërisht për shkak të errësirës totale që mbizotëron nëpër vendkalimet e tyre!!
Një pjesë e mirë e aksidenteve ndodhin si pasoj e mungesës së ndriçimit publik nëpër rrugë!
Por për të parët e komunave nuk është ky problem që meriton të investohet në zgjidhjen e tij, sepse mund të jetojmë edhe kështu!
Prioritet i tyre është që të “avullohen” qindra mijëra euro nga buxheti komunal për “festat e fundvitit” dhe t’ia tejkalojmë edhe metropoleve europiane me zbukurime!
A thua kur do t’i kap ligji këta profiter e keqpërdorues të parasë publike?!

Dr. Rijad Imeri