Për Zotin, vetëm me fjalë të mira – Adnan Shala

Prof. Adnan Shala