Prishtina ndalon mjetet piroteknike

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka nxjerrë urdhëresën për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike.

Ndalesa sipas kësaj urdhërese vlen për periudhën 20 dhjetor  deri më 03 janar 2020.

Për zbatimin e kësaj urdhërese kujdeset Drejtoria e Inspekcionit.

Personat të cilët veprojnë në kundërshtim me këtë urdhëresë do të gjobiten në shumë prej 100 euro.