Pushteti nuk ka vota për projektligjin e shëndetit riprodhues