Qeveria miraton propozim-vendimin për rritjen e pensioneve

Qeveria ka miratuar propozim vendimin për rritjen e pensioneve.

Pensionet bazike rriten për 20%, pensionet kontributdhënëse 15%, pensionet e parakohshme të Trepçës 20%.

Në mbledhjen e sotme Qeveria miratoi edhe propozim vendimin për themelimin e Komisionit për Kontrollin e Tregtisë me mallra strategjike.

Gjithashtu u aprovua drafti i strategjisë për n|dryshime klimatike 2019’2028 dhe plani i veprimit 2019-2021.