Qeveria ndau edhe 152 mijë euro për Komisionin për Shënjimin e Kufirit

Punën e parë që e kishte bërë Kryeministri Ramush Haradinaj, qysh në mbledhjen e parë të Qeverisë, ishte shkarkimi i anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, i cili asokohe udhëhiqej nga Murat Meha.

Kryeministri emëroi anëtarët e rinj të këtij Komisioni, të cilit i printe gjeografi Shpejtim Bulliqi. Për ta filluar detyrën e tyre për të cilën ishin ngarkuar, Kryeministri në mbledhjen e Qeverisë të 13 tetorit të vitit 2017, ndau 49 mijë euro.

Kjo shifër u proklamua vazhdimisht në publik si shumë e parave që do t’i nevojitej Komisionit për ta kryer punën e vet për përmirësimin e defekteve eventuale të anëtarëve të shkarkuar nga Kryeministri.

Megjithatë, kryetari i Komisionit, Shpejtim Bulliqi, kishte thënë se nga këto mjete janë shpenzuar vetëm 18 përqind.

“Qeveria ka ndarë 49 mijë e 40 euro. 8 mijë e 998 euro janë shpenzuar nga tërë këto mjete d.m.th 18% e tyre, dhe këtë shumë shpenzimesh e ka rritur vizita që e kemi bërë në Slloveni dhe Kroaci”, kishte thënë Bulliqi.

Por, asnjëherë nuk u bë e madhe se përse Qeveria pati nevojë të ndajë edhe një shumë shtesë për këtë Komision.

Në mbledhjen e Qeverisë së 20 shkurtit 2018, Kryeministri ndau hiq më pak se 152 mijë e 619 euro për Komisionin. Kjo shumë ishte ndarë me kërkesë të vetë Komisionit.

Këto mjete u ndanë vetëm katër ditë para se Komisioni Shtetëror t’ia dorëzonte Kryeministrit raportin e punës për Kufirin Shtetëror me Malin e Zi.