Qytetarët kërkojnë nga Bashkia e Vlorës që t’ju jepet leje për rikonstruksionin e Xhamisë