Shkenca, është madhështore por ajo edhe “vret”

Prof. Driton Arifi

Me gjithë bindjen tonë se shkenca dhe dija janë prej produkteve më madhështore të mendjes së njeriut, megjithatë të gjithë “adhuruesit” e shkencës, edhe mos të harrojnë se ajo ishte që “vrau” miliona njerëz.

Shkenca solli për njerëzimin edhe bombën atomike, por edhe të gjitha armët e shkatërrimit në masë.

“Shkenca” e bëri ndotjen e ambientit në të cilin as frymë nganjëherë nuk po mund të ngopemi.

Andaj, nëse shkenca i mundëson sot një femre të bëhet nënë pa bashkëshortin e saj, mos të çmendemi nga ngazëllimi sepse kjo nuk quhet e arritur, por është tragjedi që po mundëson lindjen e fëmijëve nga nëna, dhe nga ai baba, të cilin nuk do ta shohin e as nuk do ta gëzojnë dashurinë e tij asnjëherë!

Nga: Prof. Driton Arifi