SHOSHITJE Episodi 8 “Zoti dhe shtigjet e gjetjes së vetes” Vladimir Kera