Shtyhet testi i Arritshmërisë, në këtë ditë pritet të mbahet

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se është shtyrë mbajtja e testit të arritshmërisë.

Testi ishte paraparë të mbahet më datë 21 maj, ndërsa tani është shtyrë për 28 maj.