Të gjithë duhet të ngrisim zërin kundër bullizmit (Video)

Çdo person në këtë planet ka të drejtë të jetojë i qetë dhe i lumtur. Dhe për ta arritur këtë, ne të gjithë duhet të jemi më të përkushtuar në luftimin e bullizmit (ngacmimeve) kudo që ato ndodhin …

Ngacmimi ka ndikim të keq në jetën e shumicës së atyre që janë të prekur nga ai. Edhe prindërit kanë ndarë histori të dhimbshme të ngacmimit të fëmijët e tyre, dhe kanë folur për përvojat e tyre të tmerrshme. Ka shumë të tjerë të ngacmuar në vendin e punës, ngacmimet në internet ose kudo tjetër.

Kjo video është krijuar për të rritur ndërgjegjësimin për efektet dhe dëmet që viejnë nga bullizmi. /MESAZHI/