Dështimet janë gjurmët e gishtërinjve në rrugën drejt arritjes së qëllimeve