Nëse s’jeni përgatitur për të gabuar, s’do të krijoni asnjëherë ndonjë gjë origjinale