10 foto që tregojnë se ndryshimi i madh mund të ndodh brenda 24 orëve

Shumë gjëra mund të ndodhin brenda 24 orëve – madje shkatërrimin e një qyteti të tërë.

Duke parë këto pamje, është e vështirë të besohet se rrugët e tilla të forta betoni dhe ndërtesat metalike mund të lihen, të shkatërrohen dhe të shkatërrohen në një vezullim të syrit.

Në këtë përpilim të fotografive, tregojmë ngjarjet që ndryshojnë jetën që ndodhën në qytetet e mëdha brenda vetëm një ditë.