17 hektarë tokë për koncertin më të dëmshëm në Prishtinë

Abdullah Klinaku

Sunny Hill Festival është një nga koncertet më të dëmshme që organizohen në Prishtinë.

Nuk ja kisha preferua pjesëmarrjen askujt. Është shqetësuese pjesëmarrja e adoleshentëve dhe rinisë në këtë festival i cili i ekspozon ata para rrezikut të madh prej drogave, alkoolit, ngacmimeve e degjenerimit.

Publiciteti institucional e mediatik i këtij festivali e bënë tepër joshës për rininë duke e vënë interesin e një grupi të caktuar muzikantësh para shëndetit të rinisë.

Në këtë logjikë vendimi i Kuvendit të Prishtinës për ndarjen 17 hektarëve tokë për 99 vjet për shefat e këtij festivali është skandaloz. Aspak i justifikueshëm dhe i dëmshëm.
Pushtete pa pikë ndjeshmërie për vlerat konservatore të këtij populli dhe për pasurinë e këtij vendi.

Nga: Abdullah Klinaku