99 vjet në shfrytëzim, komuna duhet ta kompensojë festivalin kur shfrytëzon tokën e vet