A duhet të mërzitem se nuk i kuptoj dredhitë që m’i bëjnë njerëzit? Evzal Sinani

Evzal Sinani