Akrepat nga sot një orë prapa

Në mesnatën e sotme akrepat e orës kanë lëvizur për 60 minuta mbrapa, nga ora 3:00 akrepat e orës kanë lëvizur në ora 2:00.

Ndërrimi orës ndodh të dielën e fundit të muajt tetor, kurse në të dielën e fundit të muajt mars, ora lëviz 60 minuta përpara, nga ora 2:00 akrepat lëvizin në 3:00

Ndryshimi i akrepave të orës ka hyrë në fuqi në vitin 1981 në Evropë dhe kjo është bërë për të kursyer energjinë elektrikë, në mënyrë që mos të kryhen punët për një orë më vonë, apo për një orë më herët, në kohën kur ato mund të kryheshin me dritë diellore.

Megjithatë, disa vende kanë hequr dorë nga kjo praktikë e ndryshimit të orës.