Çilni sytë, njerëzit përreth nesh janë dhuratë e Zotit për ne – Halil Avdulli