Erbaş: Duhet të mbrojmë të rinjtë, fëmijët dhe familjen – VIDEO

Duhet të mbrojmë të rinjtë, fëmijët dhe familjen. Kjo është arsyeja pse ne kemi Zyrat e Udhëzimit Familjar dhe Fetar në të gjithë vendin tonë tha Prof. Dr. Ali Erbaş kreu i Diyanetit turk gjatë një konference.