“Është koha e heronjve të vegjël…”

Hoxhë Halil Avdulli

Ndoshta epokat e vështira që i kemi kaluar si komb, kanë bërë që njerëzit ndonjeherë të mos u jepin shumë peshë aktiviteteve dhe veprave të vogla pozitive, por të lidhin shpresën pas shpëtimtarëve të mëdhenj dhe veprave të mëdha dhe kjo shpesh ka pasur efekt negativ.
Është e rëndësishme t’u bëhet e qartë të gjithë njerëzve se koha e heronjve të mëdhenj që ndryshojnë rrjedhën e historisë ka përfunduar.
Tash është koha e heronjve të vegjël që ofrojnë modele të suksesshme lokale dhe mbushin boshllëqet e vogla.
I frymëzuar nga libri:
Kultura e punës bamirëse
Prof. Dr. Abdul Karim Bakkar