Fitorja e vërtetë?!

Pallati Presidencial në Kabul nuk përbën ndonjë fitore reale, mbase pallati i vërtetë është kështjella e mendjes që krijon atdhe të qëndrueshëm …

Fitorja e vërtetë nuk do të shfaqet nëse nuk ka shenja të ndryshimit në modelin e ideve të formuara:
1- Konfliktet e brendshme
2- Perceptimi i administratës dhe qeverisjes
3- Modeli i një shoqërie të mundshme që krijon siguri për të gjithë
4- Parashikimi i ekonomisë dhe menaxhimi i saj
5- Modeli i marrëdhënieve me rajonin dhe botën
6-Arsimimi dhe ngritja e vetëdijes shoqërore
Kur qartësohen dhe vendosen në binarë (sistem) këto çështje, atëherë u themi urime!
Në të njëjtën kohë duhet të bindemi dhe të kuptojmë gjithë ne, se këto elemente të lartëcekura janë objektivat themelore të Legjislacionit Islam, dhe nëse të gjitha këto nuk ndodhin është e frikshme të ngjyroset diçka me Islam!

 

Halil Avdulli