Hapat që duhet ndjekur deri tek kurimi i kancerit! – Dr. Vildana Goga