Këshilla e dhëna nga themeluesi i Shtetit Osman tek i biri i tij

Këshilla e dhëna nga themeluesi i Shtetit Osman, Osman Gazi tek i biri i tij Orhan Gazi:

“Kurdoherë që takoni njerëzit e dijes (‘ilmit), tregoni zellin tuaj dhe dëshirën për të qenë të butë ndaj tyre!

Mos u bëni arrogant me ushtarët dhe robërit tuaj! Mos i mbani larg prej atyre që janë të lidhur nga feja jonë!

Mos kërkoni të bëni vepra kundër rregullave të Zotit! Qëllimi ynë është feja e Tij. Triumfi ynë është rruga drejt Zotit.

Qëllimi jonë nuk është kryelartësia, e as gjakderdhja. Ne as nuk duam të bëhemi mbretër të këtyre tokave!
Qëllimi im është të ndihmojmë fenë tonë. Fundja, unë kam thjeshtë njëri nga ne. ” /MESAZHI/