Kryesuesi njofton për ndërprerje të seancës konstituive

Kryesuesi i seancës konstituive, Adem Mikullovci, ka thënë se janë të detyruar ta ndërpresin seancën për shkak se nuk janë prezent PAN dhe minoritetet.

Në mungesë të deputetëve ka sjell ndërprerjen e seancës, sepse nuk ka kuorum.

“Jemi të detyruar ta ndërpresim seancën për shkak të mungesës së kuorumit”, ka thënë Mikullovci.