Ky është kuptimi i muajve të Kalendarit Hënor

Janë gjisej dymbëdhjetë muaj në kalendarin hënor islam. Meqenëse emrat e tyre janë në arabisht, kuptimet e tyre mund të jenë disi të vështira për t’u kuptuar jo arabët. Në këtë shkrim të shkurtër, ne do ti japim shkurtimisht kuptimin e këtyre emrave.

 Muharrem: Muaji Muharrem është emëruar i tillë, pasi Arabët e kishin të ndaluar të luftonin gjatë këtij muaji

 1. Sefer: Quhet Safar pasi Arabët dikur lenin shtëpitë e tyre gjatë këtij muaji, dhe dilnin në luftë kundër armiqve. Gjithashtu thuhet se largoheshin nga shtëpitë që t’i iknin temperaturës së lartë që e karakterizonte këtë muaj.
 2. Rabi` al-Awwal: Quhet ashtu sepse zakonisht korrespondon me stinën e pranverës.
 3. Rabi` al-Akhar: Quhet ashtu sepse zakonisht korrepospondon me stinën e dimrit
 4. Jumada al-‘Ula: Arabët e emëruan ashtu në kuptimin e ujit që ngrihet në kohën e dimirt, dhe kjo koincidon me këtë muaj.
 5. Jumada al-‘Ukhra: Është emëruar në kuptimin e ftohtësisë së dimrit.
 6. Rexhep: Vjen nga fjala arabe “raxhaba” që do të thotë të “shenjtërosh” dicka. Arabët më parë e kishin muajin Rexhep si periudhë të ndaluar për luftë.
 7. Shaban: Fjala arabe “Shaban” vie nga fjala “tash’aba” qe do të thotë të shkosh në një tjetër drejtim.

Thuhet se Shaban quhet kështu se pse arabët në të shkuarën merrnin drejtime të ndryshme kur ishin në luftëra.

 1. Ramadan: Fjala Ramadan vie nga fjala “Ar-ramda” që do të thotë nxehtësi ekstreme. Muaji Ramazan dikur koincidonte me klimën ekstrem të ndehtë në Gadishullin Arabuk, dhe prandaj quhet Ramazan.
 2. Sheval: Emri Sheval vjen nga fjala arabe “tashawala”, e cila i referohej vlerës së qumështit të shenjtë të deves e cila iu dërgua profetit Salih për tu dhënë argumente arabëve që ta pranin fenë e Zotit
 3. Dhu al-Qa’dah: I referohet  refuzimit të arabëve për të luftuar kundërshtarët e tyre në këtë muaj, pasi të parët e tyre e quajin muaj të shenjtë.
 4. Dhu’l-Hijjah: Quhej ashtu sepse në të kaluarën, arabët e kryenin ceremoninë e Haxhit gjatë atij muaji.  /MESAZHI/