Lejimi i martesave ndërmjet gjinive të njejta – Debati i plotë